Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25003001
Nombre(s): COSCÓ ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Agramunt (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Al plantat de Coscó, entre Agramunt i Guissona
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p317
Notas:
Destruïren, per fer obres, un sepulcre fet de grandes lloses, segons relació del Sr Oliba de
Guissona, propietari del lloc, quie va donar-nos sis grans de collar de petxina, trobats en ell
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927