Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25061003
Nombre(s): TARTER GROS DEL SERRAT DE LA MOIXELLA (Tarter d'En Fiter)
Clase y (Tipo): Dolmen (Cámara simple)
Municipio y (Provincia): Cabó (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A mitja hora de Vilar de Cabó, anant cap a Noves, a mà dreta del camí, es troba el Tarter gros del
Serrat de la Moixella
Dimensiones:
Tarter: 11 m de diàmetre. Coberta: 2,06 X 1,25 X 0,30 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p294
Notas:
Segons la rondalla popular, la casa Fiter d'Organyà s'enriquí amb el tresor trobat en aquest tarter,
el qual tresor consistí en una pell de bou plena de monedes d'or: un vedell d'or.
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927