Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

Volver


Foto: Cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 25064010
Nombre(s): CLARÀ ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Sepulcro de corredor # Mañé 1: Arca amb vestíbul pou)
Municipio y (Provincia): Castellar de la Ribera (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Està situat a poc més d'un quilòmetre, en línia recta, al Nord de l'esglesia parroquial de Clarà i a uns
cinquanta metres a la dreta de l'antic camí que mena de Solsona a Ceuró
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p172
Notas:
És aquest l'unic megalit en el qual hom ha trobat cranis trepanats
 
25064011 Hemidolmen CLARÀ () Mañé 1 p33

Destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004