Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25064013
Nombre(s): TORRE D'EN DACH ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Castellar de la Ribera (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Clarà. A l'hectòmetre 556 de la ctra de Manresa a Bassella hi ha una prounciada corba: a uns dos
cents metres d'aquesta, tirant una recta cap al N, es troba aquest megalit
Dimensiones:
L'amplada de la cambra era de 1,30 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p194
Notas:
És interessant la vora d'un vas amb profundes incisions a l'estil de la ceràmica de Ciempozuelos #
Castany 1 lo sitúa en Lladurs
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2674 CASTANY, J
Referencia: ''Gravats en lloses d'estructures funeràries al Solsonès''
CASTANY 1 BB 2470 (pp81-96)

. . Guissona 2004