Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

Volver


Foto: Cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 25064014
Nombre(s): ELS CLOTS DEL SOLAR 1 (El Sots del Solar 1)
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa (Mañé 1: cista megaalítica)
Municipio y (Provincia): Castellar de la Ribera (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En el terme de la pagesia El Solar de la prròquia de Clarà, en el lloc anomenat Els Clots
Dimensiones:
1,55 X 1,29 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p201
Notas:
Mañé 1: destruït
 
25064015 Sepulcro de ELS CLOTS DEL SOLAR 2 (Els Sots Serravilaró 1 p203

fosa del Solar 2 (Mañé 1))

A cinquanta passes de l'altre

2,10 X 1,30 X 1 m

 

Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004