Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25075008
Nombre(s): MENHIR D'ORTONEDA ()
Clase y (Tipo): Menhir ()
Municipio y (Provincia): Clariana de Cardener (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A 2 quilòmetres al N d'aquest lloc (Ortoneda), dintre de la parròquia de Joval
Dimensiones:
1,40 d'alçada, sols 1,13 de flor de terra, 1,25 d'ample i 0,35 m de gruix
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p336
Notas:
Mañé 1: Dret
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004