Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

Volver


Foto: cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 25077001
Nombre(s): COLL DE CREUS 1 ()
Clase y (Tipo): Cista ()
Municipio y (Provincia): Coll de Nargó (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Gavarra # Serravilaró 1: És al mateix pla que els sepulcres descrits de la Borda de Talustre. És
entre Cortiula i Gabarra
Dimensiones:
1,65 X 1,12 X 0,75 m. # Túmul 20 m diàmetre
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Maluquer 4, Serravilaró 1 p317
Notas:
Serravilaró 1: El megalit de Coll de Creus és un túmul cde forma elipsoïdal dintre'l qual es
conserven, en molt mal estat, tres vasos sepulcrals. És l'exemplar únic que hem trobat amb més
d'un sepulcre en un sol túmul.
 
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2648 CURA-MORERA, MIQUEL
Referencia: ''El megalitisme i el vas campaniforme a les conques del Segre i del Alt Llobregat''
CURA 3 Cypsela (1 pp55-60)

. . Girona 1976