Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25077006
Nombre(s): PLANELLS DE FONOLLET (Fossa de Moro)
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Coll de Nargó (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Montanissell. Al lloc anomenat els Planells de Fenollet, tocant el conreu en la part més occidental
Dimensiones:
2 X 1,80 X 1,20 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Maluquer 4, Serravilaró 1 p265
Notas:
Impossibiltats d'excavar-los ho encarregàrem a l'amic Tonarro Villarrubla, d'Organyà, qui ens havia
acompanyat en altres excavacions; pero tinguérem la sòrt que el dia que va executar-ho hi estigué
present l'intelligent excavador de l'Institut d'Estudis Catalans En Josep Colominas
Bibliografía:
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927