Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25077009
Nombre(s): LA BORDA DE TALUSTRE ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Coll de Nargó (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Valldarques. Entre Valldarques i Gabarra hi ha un planell gran conegut amb el nom de Talustre. La
propietat més important és La Borda. En el seu terme hi ha ruïnes de set megalits dintre l'espai de poc
més d'un quilòmetre quadrat
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Maluquer 4, Serravilaró 1 p256
Notas:
Bibliografía:
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927