Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25077016
Nombre(s): PLA DE TALUSTRE 1 (nº 106 Serravilaró 1)
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Coll de Nargó (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Al cap del pla de Talustre a un parell de metres de la monjoia que fita el terme oriental de Gabarra i
prop del camí
Dimensiones:
Túmul 10 m diàmetre
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p258
Notas:
 
25077017
Dolmen PLA DE TALUSTRE 2 (nº 107 Serravilaró 1 p258

Serravilaró 1)

A uns 50 m més cap al S
25077018
Dolmen PLA DE TALUSTRE 3 (nº 108 Serravilaró 1 p259

Serravilaró 1)

A uns dos cents m al N dels dos anteriorment descrits

Tarter 10 m diàmetre. Cambra 1,80 X 1,70 m
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927