Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25124002
Nombre(s): FONT PETERA 1 ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa (Mañé 1: cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Lladurs (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A poc més de 5 metres al W de la Font Petera, prop de la Caseta d'Alzina
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p113
Notas:
Mañé 1: destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004