Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25129001
Nombre(s): CAL RAJOLÍ ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa ()
Municipio y (Provincia): Llobera (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
És al peu de la via que va de la casa Cal Rajolí a la font del mateix nom
Dimensiones:
1,75 m de llarg per 0,74 m d'ample
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p106
Notas:
Mañé 1: Cista solsoniana - destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004