Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25129005
Nombre(s): LA BASSA DEL BOIX ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mig dolmen)
Municipio y (Provincia): Llobera (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
El lloc on es troba dista més de mig quilòmetre de la casa més propera. Està a la vora d'una gran
bassa, que recull aigües pluviales
Dimensiones:
El tros que es conserva té 67 cm de llarg per 79 d'ample i 30 cm de gruix.
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p156
Notas:
Creiem que devia haver pertangut a aquesta mena de sepulcres aquest roc # Castany 1: Aquesta
llosa presenta en una cara linies en relleu i en l'altre unes graus que sis a sis devallen del mig fins
a una de les vores.
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2674 CASTANY, J
Referencia: ''Gravats en lloses d'estructures funeràries al Solsonès''
CASTANY 1 BB 2470 (pp81-96)

. . Guissona 2004