Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25129006
Nombre(s): EL BOIX 1 ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: cista megalítica)
Municipio y (Provincia): Llobera (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Aquest és el nom de la finca on radica aquest megalit
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p191
Notas:
És molt mal conservat. Romanen dues pedres # Mañé 1: destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004