Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25146004
Nombre(s): FOSSA DEL GEGANT ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: Cista megalítica)
Municipio y (Provincia): Navès (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Linyà, entre les pagesies Ballarà i Sant Grau
Dimensiones:
Túmul 5 metres de radi
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p204
Notas:
Té una particularitat anàloga al megalit del Collet de les Forques, és a dir, una fossa excavada en el
terrer
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2069 AMADES, J
Referencia: ''Mitología megalítica''
AMADES Ampurias (III)

. . Barcelona 1941
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004