Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25151003
Nombre(s): ELS PLANS 1 ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa (Mañé 1: cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Olius (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En el terme de la finca dels Plans. Sobre mateix del camí que mena de Solsona als Torrents
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p76
Notas:
Sols resten dues lloses en angle # Mañé 1: destruït
 
25151004
Sepulcro de ELS PLANS 2 () Serravilaró 1 p77

fosa

Entre aquest (Els Plans 1) i la casa es distingueix bé encara el clot ocupat per un altre (Els Plans

Més tard els masovers dels Plans el destruïren per enllosar l'entrada de casa # Mañé 1: destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004