Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25155002
Nombre(s): VIÑA DELS MORTS ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Organyà (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
El Vilar # Serra Vilaró: En la mateixa finca d'Oliva (Cabana de Moro de l'Oliva) hi ha una vinya
anomenada La Vinya dels Morts. Està situat sota la casa a uns 20 m a l'esquerra del riu de Cabó
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Maluquer 4, Serravilaró 1 p282
Notas:
Maluquer: Destruido. Se encontraron dos punzones de bronce
Bibliografía:
BB: 2318 FÀBREGA, ALBERT
Referencia: 27 Dòlmens Monumentals de Catalunya
FABREGA 2 ()

Llibres de Muntanya 12. Farell Editors. Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
BB: 2325 VIDAL, LM
Referencia: Otros monumentos megalíticos de Cataluña
VIDAL 1 Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona ()

. Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona 1911
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 12 GARRIDO, CARLOS
Referencia: Arqueoguía de Cataluña y Baleares- más de 200 yacimientos arqueológicos
*ARQUEOGUIA ()

. Editorial Planeta 1998. Barcelona 1998
BB: 248 CURA MORERA, MIGUEL Y FERRÁN, A
Referencia: Sepulcros megalíticos de la Vall de Cabó (Alto Urgell, Lérida)

()

Corpus de Sepulcros megalíticos. España, fascículo 7. Inst de Arq y Prehª.

Univ de Barcelona. Barcelona 1971
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2648 CURA-MORERA, MIQUEL
Referencia: ''El megalitisme i el vas campaniforme a les conques del Segre i del Alt Llobregat''
CURA 3 Cypsela (1 pp55-60)

. . Girona 1976
BB: 46 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Itineraris dolmènics a Catalunya
MAÑE 2 ()

Llibre de motxilla, 54. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona 1996