Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

Volver


Foto: Cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 25166008
Nombre(s): COSTA DELS GARRICS DE CABALLOL 1 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Pinell de Solsonès (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Castany 1 p83
Notas:
Mañé 1: Cista solsoniana
 
25166009
Cista COSTA DELS GARRIGS DE Mñé 1 p35

CABALLOL 2 ()
25166010
Menhir COSTA DELS GARRIGS DE Mañé 1 p35

CABALLOL 3 ()

Dret
25166011
Menhir COSTA DELS GARRICS DE Castany 1 p83

CABALLOL 4 ()

Disposada sobre un petit promontori tumular. Els gravats es troben en una de les cares de

l'estela-menhir que presideix el sepulcre
Bibliografía:
BB: 2674 CASTANY, J
Referencia: ''Gravats en lloses d'estructures funeràries al Solsonès''
CASTANY 1 BB 2470 (pp81-96)

. . Guissona 2004
BB: 2676 CASTANY, JOSEP; GUERRERO, LLUIS
Referencia: ''''

BB 2675 (pp315-320)

. . 2003
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004