Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

Volver



Cód. MEGALITO: 25166012
Nombre(s): ELS TROSSOS DELS PERERS DE L'ESTANY ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Pinell de Solsonès (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Castany 1 p83
Notas:
Aquest megàlit fou arrancat d'un conreu amb una tractorada. La coberta estava decorada amb
gravats
Bibliografía:
BB: 2674 CASTANY, J
Referencia: ''Gravats en lloses d'estructures funeràries al Solsonès''
CASTANY 1 BB 2470 (pp81-96)

. . Guissona 2004
BB: 2676 CASTANY, JOSEP; GUERRERO, LLUIS
Referencia: ''''

BB 2675 (pp315-320)

. . 2003