Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25167004
Nombre(s): ARDÈVOL ()
Clase y (Tipo): Menhir ()
Municipio y (Provincia): Pinós (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A cosa d'un quilòmetre a l'est de la pagesia Gangolells, corresponent a la tinència de Sant Just
d'Ardèvol
Dimensiones:
3,15 m d'alt
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p339
Notas:
[el Inventari Arqueològic lo sitúa en Riner]
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927