Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25173002
Nombre(s): SERRAT DELS REBOLLS (Comillini 1)
Clase y (Tipo): Dolmen (Cambra pirinenca)
Municipio y (Provincia): Pont de Suert (El) (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Pinyana, en la Serra de Comillini
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Inventari
Notas:
Bibliografía:
BB: 2593 GENERALITAT DE CATALUNYA
Referencia: Inventari Arqueològic
INVENTARI www.gencat.net ()

. .
BB: 2795 VILARDELL, ROSER
Referencia: ''Un avanç entorn als sepulcres megalítics de les comarques pallareses''

Collegats (1 pp45-50)

. . 1987
BB: 717 VILARDELL, ROSER
Referencia: ''Origen i evolució del megalitisme a les comarques centrals i occidentals de

Catalunya: II L'Edat del Bronze''

Cota Zero (3, pp84-91)

. . Vic 1987