Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25185004
Nombre(s): PASSIRÓ ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Ribera d'Urgellet (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Muntant. En arribar al pla de Muntant, pujant-hi des d'Hostalnou, hi ha, a mà esquerra, un serradet en
el qual es troba aquet sepulcre
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p238
Notas:
Sols roman en son lloc un tros de la llosa S
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945