Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25185005
Nombre(s): TARTER DEL TOSSAL DE JOVELL 1 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Ribera d'Urgellet (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Muntant. És a mitja distància entre l'anterior megalit i el poblet de Muntant
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p240
Notas:
el P Longinos Navàs ha cregut veure-hi "surcos confluentes que debieros de ser para escurrir la
sangre de la víctima"
 
25185006
Cista TARTER DEL TOSSAL JOVELL 2 () Cura 6 p313

Localitzada molt a prop del sepulcre donat a conèixer en el mateix tossal , per Serra Vilaró

Trobada amb motiu de la destrucció d'un tarter de pedra per a la construcció d'un camí
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927