Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25186001
Nombre(s): BULLONS ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: Cista megalítica)
Municipio y (Provincia): Riner (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
BoschG 7: En el lloc anomenat Bullons, entre le masies de Bullons, Gargallosa i Cal Garrig
Dimensiones:
BoschG 7: planta 2 m d'eix per 1,50 i 1,90 a les bases del trapezi
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Maluquer 4 p38, BoschG 7 p529
Notas:
Mañé 1: destruït
Bibliografía:
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2543 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: ''Sepulcres megalítics dels començos de l'Edat del bronze de la comarca de Solsona''
BOSCHG 7 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI pp527-531)

. . Barcelona 1923
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004