Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25186003
Nombre(s): ESTACIÓ DEL SOLAR 1 (El Soler (Ripoll 2))
Clase y (Tipo): Sepulcre de fossa (Mañé 1: Cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Riner (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Solar de Riner, la solana que comença davant Casa Martina i acaba a la finca El Vilaró, passant per
la del Solar. A poc menys d'un quilòmetre a ponent de Casa Martina, a la vinya del Solar
Dimensiones:
1,60 X 1,03 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p95
Notas:
 
25186004
Sepulcro de ESTACIÓ DEL SOLAR 2 () Serravilaró 1 p97

fosa

Seguint la solana cap a ponent, en mig del camp del costat E de la casa El Solar

No hi trobàrem cap os ni cap objecte que ens ho certifiqués # Mañé 1: destruït
25186005
Sepulcro de ESTACIÓ DEL SOLAR 3 () Serravilaró 1 p97

fosa

A l'extrem W, al soldavall de la solana

1,80 X 0,70 i 1,21 de alt [sic]
25186006
Sepulcro de ESTACIÓ DEL SOLAR 4 () Serravilaró 1 p99

fosa

A deu metres a l'E de l'anterior

1,74 X 1,00 i 0,90 d'alt
25186007
Sepulcro de ESTACIÓ DEL SOLAR 5 () Serravilaró 1 p100

fosa

A 4 metres al N de l'anterior

Mañé 1: Destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004