Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

Volver


Foto cortesía de Albert FàbregaCód. MEGALITO: 25202001
Nombre(s): LA CASA ENCANTADA (Roca Encantada (Moner 1872))
Clase y (Tipo): Dolmen (Cambra pirinenca)
Municipio y (Provincia): Senterada (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Serrafols 3: Al cim de la Serra que domina Pinyana, a uns 1.200 m, al vedat de les Bordea de Perucho,
a la divisoria dels termes de Cedolla i Sarroca de Bellera, quedant dintre del terme i parròquia de
Cedolla
Dimensiones:
Cubierta cámara: 3,30 X 2 m; 55 cm gruix # Serrafols 3: cambra 2 m de llarg per 1,30 m d'amplada;
alçada mitjana 1,30 m
Coordenadas 00.53.30E # 42.20.40N UTM: 326.347
- W 4.690.257
- N Huso:
31
Mención de Ref: Fàbrega 2 p89, Serrafols 3 p76
Notas:
L'obra de JM Moner (1872) és on es parla per primera vegada d'aquest monument. En la literatura
aquest monument passa per ser el primer dolmen catalá publicat i documentat.# Sampere 1881:
Baste decir que el Sr Moner es aun mucho más druídico y celtista que el Sr Bofarull [ver nota en La
Grossa - Moià (Bages)]
Bibliografía:
BB: 2318 FÀBREGA, ALBERT
Referencia: 27 Dòlmens Monumentals de Catalunya
FABREGA 2 ()

Llibres de Muntanya 12. Farell Editors. Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
BB: 2359 MONER I SISCAR, JM
Referencia: Dos monumentos druídicos sitos en el distrito municipal de Senterada, partido de

Tremp en la provincia de Lérida
MONER 1 ()

. Establecimiento Piadoso, Literrario y Tipográfico de Cervuna. Fonz 1872
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 2329 SERRA-RÀFOLS, JOSEP
Referencia: ''Exploració arqueològica al Pallars''
SERRAFOLS 3 Butlletí de l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistòria (vol I)

. . 1923
BB: 29 PERICOT, LUIS
Referencia: La Civilización Megalítica Catalana y la Cultura Pirenaica

()

. Universidad de Barcelona. Barcelona 1925
BB: 2041 VIDAL, LM
Referencia: ''Más monumentos megalíticos en Cataluña''

Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (XVI)

. . Barcelona 1894
BB: 9 TARRÚS, JOSEP Y CHINCHILLA, J.
Referencia: Els Monuments Megalítics
TACHIN ()

Quaderns de la Revista de Girona 37 - Serie Guies (nº 17). Diputació de

Girona/Caixa de Girona. Girona 1992
BB: 2150 SANPERE, SALVADOR
Referencia: ''Contribución al estudio de los Monumentos Megalíticos Ibéricos''
SANPERE Revista de Ciencias Históricas (vol II pp434-519)

. . Girona 1881