Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25202003
Nombre(s): LA CABANA DELS MOROS (Megalit de Reguart (Serra Rafols))
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Senterada (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Reguart # Serrafols 3: Situat a la partida anomenada Solana del Moro, gairebé al límit de l'Obaga
d'En Molinàs
Dimensiones:
1,85 X 0,85 X 1,55
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Maluquer 4, Serrafols 3 p71
Notas:
Está mig enrunat, quedant sols en peu la llosa del fons i la de l'esquerra (Serra Rafols en 1922)
Bibliografía:
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2329 SERRA-RÀFOLS, JOSEP
Referencia: ''Exploració arqueològica al Pallars''
SERRAFOLS 3 Butlletí de l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistòria (vol I)

. . 1923