Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25202004
Nombre(s): CABANETA DELS MOROS DE CÈRVOLES ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Senterada (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En la Serra de Camporan, després del barranc de Cadolla, en lloc alterós (a uns 1.700 m) no lluny d'un
petit oratori anomenat de Sant Joan en terme de la parròquia de Cèrvoles
Dimensiones:
Cambra 1,60 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serrafols 3 p76
Notas:
Per estar situat al mig d'una tartera és difícil indicar si hi ha restes del túmul
Bibliografía:
BB: 2329 SERRA-RÀFOLS, JOSEP
Referencia: ''Exploració arqueològica al Pallars''
SERRAFOLS 3 Butlletí de l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Prehistòria (vol I)

. . 1923
BB: 166 PERICOT, LUIS.
Referencia: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica

()

Monografías. Prehª y Arq. Instituto de Estudios Pirenaicos (Gráf. Marina).

Barcelona 1950
BB: 717 VILARDELL, ROSER
Referencia: ''Origen i evolució del megalitisme a les comarques centrals i occidentals de

Catalunya: II L'Edat del Bronze''

Cota Zero (3, pp84-91)

. . Vic 1987