Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25207002
Nombre(s): MEGÀLIT DEL SENYOR BISBE ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa (Mañé 2: cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Solsona (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Entre la ctra de Solsona a Bassella, hectòmetre 561, i el rierol que davalla de l'Hostalet de les Forques,
al mig del camí vell de ferradura
Dimensiones:
1,60 m de llarg per o,95 m d'ample i 0,78 m d'alt
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p65
Notas:
Megalit que anomenem del senyor Bisbe per haver presenciat l'excavació l'Emm.Sr. Vidal i
Barraquer, llavors bisbe de Solsona. [En el Inventari Arqueológic figura situado en Olius] # Mañé 1:
destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 46 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Itineraris dolmènics a Catalunya
MAÑE 2 ()

Llibre de motxilla, 54. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona 1996
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004