Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25207003
Nombre(s): VINYA DEL PICÓ 1 ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa (Mañé 1: Cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Solsona (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A poc més de 2 km més avall de la ciutat, a la ribera dreta del Riuner, més avall de les Passeres Altes,
hi ha la Vinya del Picó
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p70, BoschG 2 p470, Ripoll 2 p44
Notas:
Mañé 1: destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2537 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: ''Sepulcres de la comarca de Solsona en forme de cistes''
BOSCHG 2 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI (1915-20) p469-470)

. . Barcelona 1923
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004