Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25207005
Nombre(s): ELS OTS ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa ()
Municipio y (Provincia): Solsona (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A la vora oposada del mateix riu, a menys de 2 km més avall de la Vinya del Picó, i a uns 100 m passat
l'aiguabarreig del torrent de Corderoure, en terme de la propietat Els Ots
Dimensiones:
1,40 X 0,70 m amb l'alçada d'1 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p75
Notas:
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2648 CURA-MORERA, MIQUEL
Referencia: ''El megalitisme i el vas campaniforme a les conques del Segre i del Alt Llobregat''
CURA 3 Cypsela (1 pp55-60)

. . Girona 1976