Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha de un Megalito


Foto: Cortesía de Jordi CasamajorCód. MEGALITO: 25223001
Nombre(s): TORRE DELS MOROS DE LA VILA DE LLANERA (Dolmen de Llanera)
Clase y (Tipo): Dolmen (Obermaier 2: Gedeckte Galerie. # Fábrega 2: Gran galeria coberta # Mañé 1:

Galeria catalana)
Municipio y (Provincia): Torà (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
[Fábrega 2 lo situa en el inexistente término municipal de Llanera. Carlos Garrido (Arqueoguía) lo situa
en el término municipal de Llobera. Obermaier se inclina por Solsona.Pero según el INE Llanera
pertenece al municipio de Torà] Serravilaró 1: En el terme de la parròquia de Llanera, a tres hores al S
de Solsona. Radica en la finca nomenada Vila de Llanera, a menys d'un quilòmetre al NE del mas.[Para
una indicación actualizada, consultar Fábrega o Garrido]
Dimensiones:
Obermaier 2: Kammer: 9 m Länge und 2 m innerer Breite # Serravilaró 1: túmul 11 m de diàmetre #
Fábrega 2: el diàmetre del túmul és de gairebé 22 m. # Arqueoguía: túmulo con un diámetro de 25 m
Coordenadas 01.28.37E # 41.53.59N UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Obermaier 2 p109, Serravilaró 1 p159, Fábrega 2 p96, Arqueoguía p273
Notas:
Maluquer: Cerámica lisa, hachas y cuchillos de piedra; 1 anillo y un brazalete de bronce #
Serravilaró 1: És el més gran de tots els megalits coneguts fins ara a Catalunya; de manera que la
Cova d'En Daina, de Romanyà de la Selva, descrita pel Sr Cazurro [BB 27], amb la qual guarda gran
analogia, és de menors proporcions.# Fábrega 2: És probablement el monument més gran i més
ben conservat de Catalunya
Bibliografía:
BB: 119 OBERMAIER, HUGO
Referencia: ''Die Dolmen Spaniens.''
OBERMAIER 2 Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (Band XXI, 3 Folge)

. . Wien 1920
BB: 490 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: Excavaciones en Solsona
SERRAVILARO 2 Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (nº 83 (nº 1 1925-26))

. . Madrid 1926
BB: 2330 CURA MORERA, MIGUEL; GUILAINE, Y; THOMMERET, J
Referencia: ''Une datation C-14 du dolmen de Llanera (Solsona)''
CURA 5 Pyrenae (vol XI pp154-155)

. . Barcelona 1975
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2412 PERICOT, LUIS
Referencia: La España primitiva
PERICOT 1 ()

. . Barcelona 1950
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 1001 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''Arquitectura megalítica pirenaica''
MALUQUER 5 BB 715 (pp25-40)

. . Barcelona 1965
BB: 2318 FÀBREGA, ALBERT
Referencia: 27 Dòlmens Monumentals de Catalunya
FABREGA 2 ()

Llibres de Muntanya 12. Farell Editors. Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
BB: 1998 BOSCH GIMPERA, P Y PERICOT, L
Referencia: ''Consideracions generals sobre els megàlits catalans''
BOSCHG 4 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI (1915-1920), p505 y ss)

. . Barcelona 1923
BB: 2674 CASTANY, J
Referencia: ''Gravats en lloses d'estructures funeràries al Solsonès''
CASTANY 1 BB 2470 (pp81-96)

. . Guissona 2004
BB: 2835 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''Torre dels Moros, Llanera de Solsonès''

BB 720 (p149)

. . 1982
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004