Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha de un Megalito


Fotos: Cortesía de Jordi Casamajor (en lugar original y en el museo de Solsona)Cód. MEGALITO: 25223002
Nombre(s): LLANERA (Llosa de Llanera)
Clase y (Tipo): Mig dolmen (Mañé 1: Hemidolmen)
Municipio y (Provincia): Torà (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A menys d'un quilòmetre a l'E de Torre del Moros, en el terme de la propietat El Coll
Dimensiones:
Té, el fragment que se'n conserva, 1,35 X 1,07 X 0,26 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p155
Notas:
Suposem reste d'un sepulcre anàleg al de Coïns [en Pinell de Solsonès] # Mañé1: Traslladat
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004