Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25250006
Nombre(s): PLA DE LA GALLINA ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Cambra simple rectangular)
Municipio y (Provincia): Vilanova de Meià (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
S'arriba agafant el camí de Rubies, al que s'accedeix passat Vilanova de Meià (3,1 km) en direcció
Hostal-Roig. Cal passar Cal Nari, petita casa situada a la dreta del camí i a uns 200 m agafar un camí ,
a la dreta, que porta a la Roca Alta, després de recòrrer 700 m d'aquest camí, es deixa el cotxe a
l'alçada d'un camp de cirerers. Desprès (sic)de caminar 15 m aprox., en direcció SO es troba a un
planell situat a uns 1140 m d'alçada on es troba aquest megàlit
Dimensiones:
Cambra 1,15 X 1,35 m
Coordenadas 01.00.07E # 42.00.59N UTM: 334.398
- W 4.653.431
- N Huso:
00
Mención de Ref: Camats 1 p112
Notas:
Es un tant dubtosa la seva qualificació de sepulcre megalític. Per uns no es tracta d'un sepulcre,
per altres sembla que no hi ha dubtes de que ho és.
Bibliografía:
BB: 2471 CAMATS CAMPABADAL, JAUME
Referencia: Sepulcres megalítics al Montsec
CAMATS 1 BB 2470 ()

. . 2004