Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25250008
Nombre(s): CINGLES DE CÚBER ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Cambra simple quasi cuadrat)
Municipio y (Provincia): Vilanova de Meià (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En el cim dels Cingles de Cúber. Agafar la pista que porta al Cogulló des de la Font blanca. Darrera la
Cabana del Coll de Cabeces surt un camí en direcció NE. Seguir aquest camí i pujar als Cingles de
Cúber. En arribar a dalt, s'ha de buscar un tros sense arbres, com si hi hagués hagut un camp de
conreu, on ara només hi creixen matolls. El sepulcre es troba en la part E d'aquest camp
Dimensiones:
Cambra 1 X 1,16 m; túmul 5 m dm
Coordenadas 01.03.12E # 42.01.19N UTM: 338.670
- W 4.653.936
- N Huso:
00
Mención de Ref: Camats 1 p114
Notas:
Trobat pel membres de l'Associació Cultural La Roureda, gràcies a la informació facilitada pel Sr
Bernaus de Vilanova de Meià
Bibliografía:
BB: 2471 CAMATS CAMPABADAL, JAUME
Referencia: Sepulcres megalítics al Montsec
CAMATS 1 BB 2470 ()

. . 2004