Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25250009
Nombre(s): PAÜS (Paüls)
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Vilanova de Meià (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Es troba prop de la Cabana de les Costes, sota la Roca Alta. Agafar la pista que port a Rubies, i
agafar despré la primera pista, molt malmesa, que és troba a mà dreta.
Dimensiones:
Cambra 2,65 X 1,08 m
Coordenadas 01.01.10E # 42.00.48N UTM: 335.829
- W 4.653.039
- N Huso:
00
Mención de Ref: Camats 1 p115
Notas:
Trobat pel membres de l'Associació Cultural La Roureda, gràcies a la informació facilitada Ferran
Sánchez Agustí. No s'ha realitzat cap mena d'excavació.
Bibliografía:
BB: 2471 CAMATS CAMPABADAL, JAUME
Referencia: Sepulcres megalítics al Montsec
CAMATS 1 BB 2470 ()

. . 2004