Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25909003
Nombre(s): CORTAL DE SANT QUIRO 2 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Vansa i Fórnols (La) (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A la propietat anomenada Cortal de Sant Quiro, a Ossera
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p256
Notas:
Ens ha explicat En Josep Parramon que aquell mateix any (1917) n'havien destruït altres dos
[megalits] de la mateixa forma, per aprofitar la pedra per a calç.
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927