Volver a Menú Provincia

Volver
 

Ficha de un Megalito


Foto: Cortesía de Albert FàbregaCód. MEGALITO: 27021001
Nombre(s): MOLLAFARIÑA ()
Clase y (Tipo): Dolmen ("Cámara poligonal")
Municipio y (Provincia): Xermade (Lugo)
Señalizado: No Declaración: BIC
Accesos:
De Buriz a Cazás
Dimensiones:
Coordenadas geo: UTM: 596.633
- W 4.796.554
- N Huso:
29
Mención de Ref: Baños p94, Pombo p50, Marsal p195
Notas:
Pertenece a la necrópolis de Monte Pelreo. Mal estado de conservación debido a los tabajos
agrícolas que han destruído el túmulo. Conserva diez ortostatos de cuarcita # Boguía (p108) lo
adscribe a Vilalba # Unha delas foi citada polo lic. Vázquez de Orjás por ser violada tendo el o
privilexio no s.XVII. Estaba en pé hai uns 15 anos. Está a beira dun camino real.# Marsal: abierta
en 1604
 
27021021
Túmulo MOLLAFARIÑA 2 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.
27021022
Túmulo MOLLAFARIÑA 3 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.
27021023
Túmulo MOLLAFARIÑA 4 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.
27021024
Túmulo MOLLAFARIÑA 5 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.

Bibliografía:

BB: 61 BAÑOS RODRIGUEZ, XESÚS
Referencia: Antas e pedrafitas de Galicia - guía para a súa localización
*BAÑOS ()

. Asociación Amigos do Museu Arqueolóxico de A Coruña. Coruña 1996
BB: 73 POMBO MOSQUERA, XOSÉ A. Y REGO ALVAREZ, Mª LUISA
Referencia: ''O Megalitismo nas Terras de Vilalba (Lugo)''
POMBO Brigantium (89/90 vol 6 pp21-53)

. Museo Arqueoloxico e Histórico San Antón. Coruña 1990
BB: 548 MARTÍNEZ DE SALAZAR, ANDRÉS
Referencia: ''Sobre apertura de mámoas a principios del siglo XVII [Vázquez de Orjas-1609]''
MARSAL Boletín de la Real Academia Gallega (Tomo III (Año V nº 34) # Año IV nº 26

pp25/52/73/97/121/145/169/193/217/258/265 (CSIC))

. . Coruña 1909
BB: 42 BOGA, RAMÓN
Referencia: Dólmenes de Galicia: arquitectura das grandes pedras
BOGUIA ()

. Bahía Edicións. A Coruña 1997