Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 27065149
Nombre(s):
AS MOAS 1 ()
Clase y (Tipo):
Dolmen ()
Municipio y (Provincia):
Vilalba (Lugo)
Señalizado: No
Accesos:
Declaración:
Dimensiones:
Túmulo 20,0 m dm; alt 1 m
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Pombo p51
Notas:
Ten a cámara ó descuberto. Os chantos son de pedra de gran, que puido vir de 300 m ó Sur. Está
a beira dun camino real.

 
27065150 Túmulo AS MOAS 2 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.Na chada dun outeiro

Túmulo 22,0 m dm; alt 2,10 m. Burato 1,3 m dm; prof 0,40 m
27065151 Túmulo AS MOAS 3 () Pombo p51

Aflora un chanto de pedra de gran, que hai a 350 m. Hai indicios de que lle entraron polo

ESE.Está a beira dun camino real.Na chada dun outeiro

Túmulo 20,0 m dm; alt 1,80 m. Funil case inapreciable.
27065152 Dolmen AS MOAS 4 () Pombo p51

Ten a cámara ó descuberto. Un dos chantos sobrepasa o túmulo en 0,9 m polo que de estar in

situ acadaría unha altura total de 2,70 m a lo menos. Está a beira dun camino real.Na chada dun

Túmulo 24,0 m dm; alt 1,80 m.
27065153 Túmulo AS MOAS 5 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.Na chada dun outeiro

Túmulo 22,0 m dm; alt 1,60 m

Bibliografía
BB: 73 POMBO MOSQUERA, XOSÉ A. Y REGO ALVAREZ, MĒ LUISA
Referencia: ''O Megalitismo nas Terras de Vilalba (Lugo)''
POMBO Brigantium (89/90 vol 6 pp21-53)

. Museo Arqueoloxico e Histórico San Antón. Coruña 1990