Volver a Provincia
Volver

 
Otros megalitos de la provincia de: Lugo

Municipio de: Vilalba
27065061 Túmulo ROCELLAS 1 () Pombo p48

Desapareceron ó explota-lo monte onde estaban como mina de arxila.
27065062 Túmulo ROCELLAS 2 () Pombo p48
27065063 Túmulo ROCELLAS 3 () Pombo p48
27065070 Túmulo MOREDA 1 () Pombo p48

Desapareceron hai 25 anos ó rotura-las terras onde estaban
27065071 Túmulo MOREDA 2 () Pombo p48

Idem anterior
27065072 Túmulo MOREDA 3 () Pombo p48

Idem anterior
27065106 Túmulo CUBREIRO () Pombo p50

Túmulo 24,5 m dm; alt 1,60 m
27065107 Túmulo TRASTOI () Pombo p50

Túmulo 17,5 m dm; alt 1,20 m
27065108 Túmulo RIBADO 1 () Pombo p50

Túmulo 18,5 m dm; alt 1,40 m
27065109 Túmulo RIBADO 2 () Pombo p50

Túmulo 19,5 m dm: alt 1,70 m

Túmulo 31,5 m dm; alt 1 m.
27065112 Túmulo CURRÁS 1 () Pombo p50

Túmulo 20,5 m dm; alt 1,30 m. Burato 6,5 m dm; prof 0,70 m
27065113 Túmulo CURRÁS 2 () Pombo p50

Dá idea de estar moi arrasada.

Túmulo 20,5 m dm; alt 0,60 m
27065115 Túmulo CHAO DA LEBRE 1 () Pombo p50

Na chada dun outeiro

Túmulo 18 m dm; alt 1,0 m.
27065116 Túmulo CHAO DA LEBRE 2 () Pombo p50

Na chada dun outeiro

Túmulo 16 m dm; alt 1,80 m.
27065117 Túmulo CUBILLÓN () Pombo p50

A beira dun camiño real. A uns 200 ms estaba a Cista do Cubillón

Túmulo 30 m dm; alt 1,80 m. Funil case inapreciable.
27065126 Túmulo SAPO 1 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.Na chada dun outeiro. Polo N-NE entróuselle cunha excavadora.

Ainda se poden ver dous chantos e a metade de outro de cuarcita.

Túmulo 20,6 m dm; alt 2,20 m.
27065127 Túmulo SAPO 2 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.Na chada dun outeiro

Túmulo 18,4 m dm; alt 1,90 m. Burato 2,5 m dm; prof 0,5 m.
27065128 Túmulo SAPO 3 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.Na chada dun outeiro

Túmulo 15,5 m dm; alt 1,20 m.
27065129 Túmulo SAPO 4 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.Na chada dun outeiro

Túmulo 14,8 m dm; alt 1,40 m.
27065130 Túmulo PÍGARA 1 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.Na chada dun outeiro

Túmulo 18,5 m dm; alt 1,70 m
27065131 Túmulo PÍGARA 2 () Pombo p50

Está a beira dun camino real.Na chada dun outeiro

Túmulo 21,5 m dm; alt 1,60 m
27065132 Túmulo CAPEIRÓN 1 () Pombo p50

Na chada dun outeiro

Túmulo 24,4 m dm; alt 1,50 m
27065133 Túmulo CAPEIRÓN 2 () Pombo p50

Na chada dun outeiro

Túmulo 14,6 m dm; alt 1,10 m
27065134 Túmulo A SILVELA 1 () Pombo p50

Na chada dun outeiro

Túmulo 18,8 m dm; alt 0,90 m. Burato 1,2 m dm; prof 0,20 m
27065135 Túmulo A SILVELA 2 () Pombo p50

Na chada dun outeiro

Túmulo 21,4 m dm; alt 1,80 m. Burato 1,5 m dm; prof 0,40 m
27065136 Túmulo LAGAS () Pombo p50

Túmulo 24,0 m dm; alt 2,10 m
27065137 Túmulo A DESA 1 () Pombo p50

Na chada dun outeiro

Túmulo 21,0 m dm; alt 1,60 m.
27065138 Túmulo A DESA 2 () Pombo p50

Atravesada pola metade por un valo. Lixeiramente destruida por unha corredoira. Na chada dun

outeiro

Túmulo 16,0 m dm; alt 1,50 m.
27065139 Túmulo SANEIRÓS 1 () Pombo p51

Túmulo 32,0 m dm; alt 1,80 m. Burato 2 m dm; prof 0,30 m
27065140 Túmulo SANEIRÓS 2 () Pombo p51

Túmulo 33,5 m dm; alt 1,70 m.
27065141 Túmulo SANEIRÓS 3 () Pombo p51

Túmulo 17,0 m dm; alt 1,50 m
27065142 Túmulo SEIVANE () Pombo p51

Desaparecida hai uns 10 anos ó mellora-las tareas
27065143 Túmulo MOSCARÁN 1 () Pombo p51

Aflora lixeiramente un chanto de pedra de gran que se puido traer de 300 m. Está a beira dun

camino real.

Túmulo 26,0 m dm; alt 2,20 m. Burato 1m dm; prof 0,40 m
27065144 Túmulo MOSCARÁN 2 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 19,8 m dm; alt 1,90 m. Burato 0,80 m dm; prof 0,30 m.
27065145 Túmulo MOSCARÁN 3 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 23,2 m dm; alt 1,70 m.
27065146 Túmulo MOSCARÁN 4 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 15,8 m dm; alt 0,90 m.
27065147 Túmulo MOSCARÁN 5 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 16,2 m dm; alt 1 m. Entráronlle polo SE ata chegar ó lugar da cámara. Non vimos restos
27065148 Túmulo MOSCARÁN 6 () Pombo p51

Hai un valo que a divide á metade. Está a beira dun camino real.
27065154 Túmulo QUINTÁ () Pombo p51

Foi arrasada para facer un pasteiro. Apareceron tégulas e imbrices en gran cantidade, cerámica

de paredes moi finas una chave de ferro e posiblemente unha ara. Por isto parece que esta

"Medorra" nada ten que ver co mundo megalítico.
27065155 Dolmen RIOAVESO 1 () Pombo p51

Aló por 1963 tiña a cámara totalmente ó descuberto e mesmo a tapa, permitindo a cabida de

dúas persoas dentro. A erosión foina cubrindo ata deixala como se describe na lámina. Está a

beira dun camino real.

Túmulo 29,5 m dm; alt 2,30 m
27065156 Túmulo RIOAVESO 2 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 19,0 m dm; alt 1,50 m
27065157 Túmulo RIOAVESO 3 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 17,5 m dm; alt 1,40 m
27065158 Túmulo RAMALLAL (Modia do Ramallal) Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 28,2 m dm; alt 1,70 m. Burato 1,2 m dm; prof 0,40 m
27065159 Túmulo PADRONELO 1 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 23,2 m dm; alt 1,70 m.
27065160 Túmulo PADRONELO 2 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 24,2 m dm; alt 1,70 m
27065161 Túmulo PADRONELO 3 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 10,8 m dm; alt 0,60 m
27065162 Túmulo PADRONELO 4 () Pombo p51

Está a beira dun camino real.

Túmulo 7,60 m dm; alt 0,50 m
27065163 Túmulo PADRONELO 5 () Pombo p51

Polo ESE está detruida por unha corredoira. Está a beira dun camino real.

Túmulo 23,0 m dm; alt 1,80 m
27065164 Túmulo FONTELA () Pombo p51

Túmulo 15,0 m dm; alt 1,50 m
27065165 Dolmen CAMPOSAS () Pombo p52

Ten a cámara ó descuberto.

Túmulo 29,2 m dm; alt 1 m
27065172 Túmulo ATADOIRO 1 () Pombo p52

Túmulo 23,0 m dm; 1,60 m
27065173 Túmulo ATADOIRO 2 () Pombo p52

Túmulo 18,0 m dm; 1,30 m
27065174 Túmulo COSTA DA PETEIRA 1 () Pombo p52

Desapareceuó transforma-lo labradío. Estaba a beira dun camino real.
27065175 Túmulo COSTA DA PETEIRA 2 () Pombo p52

Desaparecida ó facerse un establo onde se asentaba. Estaba a beira dun camino real.
27065176 Túmulo COSTA DA PETEIRA 3 () Pombo p52

Desaparecida ó rotura-la terra onde se asentaba. Está a beira dun camino real.
27065177 Túmulo COSTA DA PETEIRA 4 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 19,5 m dm; alt 1,60 m
27065178 Túmulo COSTA DA PETEIRA 5 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 14,0 m dm; 0,80 m
27065179 Túmulo COSTA DA PETEIRA 6 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 12,0 m dm; 0,70 m
27065185 Túmulo AS LAGAS 1 () Pombo p52

Foi atopada en superficie un anaco de folla de silex. Está a beira dun camino real. Está a beira

dun camino real.

Túmulo 17,8 m dm; alt 0,80 m
27065186 Túmulo AS LAGAS 2 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 19,5 m dm; alt 0,90 m
27065187 Túmulo AS LAGAS 3 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 21,0 m dm; alt 1,20 m. Burato 1,5 m dm; prof 0,40 m
27065188 Túmulo AS LAGAS 4 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 20,0 m dm; alt 2,20 m
27065189 Túmulo AS LAGAS 5 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 27,2 m dm; alt 0,90 m. Burato 1,2 m; prof 0,20 m
27065190 Túmulo FONTEFRIA 1 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 13,0 m dm; alt 1,50 m. Burato 1 m dm; prof 0,35 m
27065191 Túmulo FONTEFRIA 2 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 21,0 m dm; alt 1,50 m.
27065192 Túmulo FONTEFRIA 3 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 23,8 m dm; alt 1,30 m. Burato 2 m dm; prof 0,40 m
27065193 Túmulo FONTEFRIA 4 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 27,0 m dm; alt 2,30 m. Burato 2 m dm; prof 0,95 m
27065194 Túmulo FONTEFRIA 5 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 25,2 m dm; alt 1,20 m. Burato 5 m dm; prof 0,40 m
27065195 Túmulo FONTEFRIA 6 () Pombo p52

Desfeita polo SE polas obras da estrada que pasa a seu pé. Está a beira dun camino real.

Túmulo 21,8 m dm; alt 1,50 m.
27065196 Túmulo FONTEFRIA 7 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 21,0 m dm; alt 1,80 m. Burato 2,5 m dm; prof 0,6 m
27065197 Túmulo FONTEFRIA 8 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 24,0 m dm; alt 1,80 m. Burato 3 m dm; prof 0,60 m
27065198 Túmulo FONTEFRIA 9 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.

Túmulo 9,0 m dm; alt 0,50 m. Burato 1 m dm; prof 0,40 m
27065199 Túmulo FONTEFRIA 10 () Pombo p52

Está a beira dun camino real.
27065204 Dolmen MAMOA DE MARIÑÁS () López 17 p68

Tiña anta e dou unha maza de pedra caliza, bicontrococónica e perforada.
27065205 Túmulo SAN XOAN DE ALBA () Fábregas 7 p325

Parroquia de San Xoan de Alba

[¿podrfía ser un Roza das Modias, de Pombo?]