Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32006003
Nombre(s):
CAÑOTA ()
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Bande (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Buxán. Nunha penichaira a media ladeira
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Rocao p238
Notas:
Bibliografía
BB: 1629 RODRÍGUEZ CAO, CELSO
Referencia: ''Prospección arqueolóxica da comarca de Bande (Ourense)''
ROCAO BB 1128 (pp237-240)

. . Coruña 1991