Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32006005
Nombre(s):
OUTEIRO DAS AUGAS 1 (Oau)
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Bande (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Calvos de Bande. Nun dorso e ocupando tres portelas consecutivas en dirección NS
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Eguileta 6 p89
Notas:
32006006 Túmulo OUTEIRO DAS AUGAS 2 (Oau) Eguileta 6 p89

Calvos de Bande. Nun dorso e ocupando tres portelas consecutivas en dirección NS
32006007 Túmulo OUTEIRO DAS AUGAS 3 (Oau) Eguileta 6 p89

Calvos de Bande. Nun dorso e ocupando tres portelas consecutivas en dirección NS
32006008 Túmulo OUTEIRO DAS AUGAS 4 (Oau) Eguileta 6 p89

Calvos de Bande. Nun dorso e ocupando tres portelas consecutivas en dirección NS
32006009 Túmulo OUTEIRO DAS AUGAS 5 (Oau) Eguileta 6 p89

Calvos de Bande. Nun dorso e ocupando tres portelas consecutivas en dirección NS
32006010 Túmulo OUTEIRO DAS AUGAS 6 (Oau) Eguileta 6 p89

Calvos de Bande. Nun dorso e ocupando tres portelas consecutivas en dirección NS
32006011 Túmulo OUTEIRO DAS AUGAS 7 (Oau) Eguileta 6 p89
Bibliografía
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995