Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32013001
Nombre(s): XENDIVE 1 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ("Anta con corredor courto")
Municipio y (Provincia): Boborás (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: López 8 p9
Notas:
López 17 p65: Paresce que no conservaba ningunha pedra da anta

32013002 Dolmen XENDIVE 2 () López 17 p66

No seu interior aloxabaunha anta na que se recolleron un machado de esquisto negro e restos de

dunha vasixa tamén negra.
Bibliografía
BB: 1207 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO Y BOUZA-BREY, F
Referencia: ''Os oestrimnios, os saefes e a ofiolatría en Galiza''
LOPEZ 8 Arquivos do Seminario de Estudos Galegos (2, pp29-192)

. . Santiago 1929
BB: 88 LOPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO Y BOUZA-BREY, F
Referencia: ''La civilización Neo-eneolítica gallega''
LOPEZ 16 Archivo Español de Arte y Arqueología (7 n║ 19, pp41-61)

. . Madrid 1931
BB: 580 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''A edade megalítica''
LOPEZ 17 BB 581 (Tomo III (Preh¬))

. . Madrid 1979