Foto: X. Baņos

Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32014007
Nombre(s): SAN CIBRAO 7 (Mámoa nš 3 López 7)
Clase y (Tipo): Dolmen ("De pranta circolar e forma tronco-cónica")
Municipio y (Provincia): Bola (A) (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Situada a 400 m car'ô SL da capela do San Cibrao
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: López 7 p238
Notas:
Bibliografía
BB: 784 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''As mámoas do concello de Rairiz''
LOPEZ 7 Boletín de la Real AcademiaGallega (XXV, pp235-245)

. . Coruña 1925