Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32019002
Nombre(s): CARBALLIÑO-CEA 2 ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Carballiño (O) (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Perto da estrada que vai do Carballiño a Cea
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: López 17 p65
Notas:
Tiña ainda tres pedras de anta.

 
32019001 Túmulo CARBALLIÑO-CEA 1 () López 17 p65

Perto da estrada que comunica istas duas localidades

Non conservaba ningunha pedra da anta e soio rendíu uns poucos carbóns de madeira.

Bibliografía
BB: 580 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''A edade megalítica''
LOPEZ 17 BB 581 (Tomo III (Preh™))

. . Madrid 1979