Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32023001
Nombre(s): SERRA DA MOÁ 1 ()
Clase y (Tipo): Túmulo ()
Municipio y (Provincia): Castro Caldelas (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Dende moi perto da costa do Valdrigou ata albiscar o rio Sil. A 700 m cara o leste do lugar de Casfarexa
Declaración:
Dimensiones:
15 m dm; outo 1,50 m
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: López 13 p10, López 14 p6
Notas:
Ollamos doce mámoas, postan en grupos de de duas, tres ou cuatro nos outeiros domiñantes e
abrimos oito, dentro das coales non atopamos outra cousa que dous esteios de 1,90 m feitos de
esquiato cámbrico, que apareceron deitados no interior de dous túmulos que se erguen perto de
un castro conecido no pais co nome de Castriño da Cerca. # Escavouse ata atopar o chan natural,
sen que aparecera cámara nin moblario.
32023002 Dolmen SERRA DA MOÁ 2 () López 13 p10, López 14 p6

A 2 km da anterior cara o leste e a 800 m cara o Norte do lugar de Ruídos.

Cavouse n-ela ata atopar a terra apreixada do chan natural, alcontrándose soio un dos esteios

da cámara que se achaba deitado no meio da mámoa e que medía 1,80 m de outo por 53 cm de

ancho y estaba feito de esquisto mouro.
32023003 Túmulo SERRA DA MOÁ 3 () López 13 p10, López 14 p6

A 800 m a leste do nº 2 e a 400 m cara o Noroeste do devandito lugar de Ruídos

Non se asoellou nin cámara nin moblario
32023004 Dolmen SERRA DA MOÁ 4 () López 13 p10, López 14 p6

A 200 m da anterior cara o suleste

Apareceu dentro de ela un esteio de dólmen de esquisto mouro e de 1,30 m de longo por 60 cm

de ancho.
32023005 Túmulo SERRA DA MOÁ 5a () López 13 p10, López 14 p6

A 900 m da nº 4 cara o norleste.

No seu interior non apareceu moblario nin restos da cámara.
32023006 Dolmen SERRA DA MOÁ 6a () López 13 p10, López 14 p7

A 25 m cara o suleste da anterior

No seu interior apareceu un esteio de dolmen feito de pedra esquistosa e que medía 3 m de

outo por 85 cm de ancho
32023007 Túmulo SERRA DA MOÁ 7a () López 13 p10, López 14 p7

A 50 m cara o leste da anterior

Non apareceu dentro de ela nin cámara nin moblario.
32023008 Túmulo SERRA DA MOÁ 8a () López 13 p10, López 14 p7

A 30 m cara o leste da anterior

Non Contiña ren de intrés
32023009 Túmulo SERRA DA MOÁ 9a () López 13 p10, López 14 p7

A 40 m caro o Norte da anterior

Non contiña nin cámara nin moblario.
32023010 Túmulo SERRA DA MOÁ 10b () López 13 p10, López 14 p7

2 km cara o leste da anterior e moi próisimo xa a costa que baixa cara o Sil.

Siñás de recentes remeximentos
32023011 Túmulo SERRA DA MOÁ 11b () López 13 p10, López 14 p7

Desviada 50 m cara o sul da anterior

Está aplanada case por compreto
32023012 Túmulo SERRA DA MOÁ 12b () López 13 p10, López 14 p7

A 20 m cara o suleste da anterior
32023013 Túmulo SERRA DA MOÁ 13b () López 14 7

A 15 m cara o sul da anterior
Bibliografía
BB: 542 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Papeletas para un inventario das mámoas galegas''
LOPEZ 13 Nós (nº 39 (pp8-13) y 40 (9-13))

. . Santiago 1927
BB: 683 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Dúas estacións dolménicas. As mamoiñas da Serra da Moá e as antas da Maus de

Salas''
LOPEZ 14 Nós (nº 44, pp5-10)

. . Santiago 1927