Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32030011
Nombre(s):
QUEGUAS 1 (Que)
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Entrimo (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Venceáns. Sobre unha penichán da divisoria de augas entre os nacemientos dos ríos Acevedo
(regato do Agro) y Montaña
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Eguileta 6 p84
Notas:
¿=Casa da Moura 10.32.030.001?
32030012 Túmulo QUEGUAS 2 (Que) Eguileta 6 p84

Venceáns. Sobre unha penichán da divisoria de augas entre os nacemientos dos ríos Acevedo

(regato do Agro) y Montaña
Bibliografía
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995
BB: 1913 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Investigación arqueolóxica en Muiños (Baixa Limia, Ourense). O Concello de Muiños

e o seu marco arqueo-xeográfico (Memorias das campañas 1990, 1991, 1992,

1993 e 1994)

()

. Consellería de Cultura. Santiago 1995