Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32041018
Nombre(s):
MONTE DAS MOTAS 1 (Mmo)
Clase y (Tipo):
Dolmen ("Cámara poligonal simple")
Municipio y (Provincia):
Lobeira (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato de
Santa Cristina e do río de Grou
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Eguileta 6 p92
Notas:
32041019 Túmulo MONTE DAS MOTAS 2 (Mmo) Eguileta 6 p92

Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato

de Santa Cristina e do río de Grou
32041020 Túmulo MONTE DAS MOTAS 3 (Mmo) Eguileta 6 p92

Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato

de Santa Cristina e do río de Grou
32041021 Túmulo MONTE DAS MOTAS 4 (Mmo) Eguileta 6 p92

Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato

de Santa Cristina e do río de Grou
32041022 Túmulo MONTE DAS MOTAS 5 (Mmo) Eguileta 6 p92

Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato

de Santa Cristina e do río de Grou
32041023 Túmulo MONTE DAS MOTAS 6 (Mmo) Eguileta 6 p92

Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato

de Santa Cristina e do río de Grou
32041024 Túmulo MONTE DAS MOTAS 7 (Mmo) Eguileta 6 p92

Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato

de Santa Cristina e do río de Grou
32041025 Túmulo MONTE DAS MOTAS 8 (Mmo) Eguileta 6 p92

Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato

de Santa Cristina e do río de Grou
32041026 Túmulo MONTE DAS MOTAS 9 (Mmo) Eguileta 6 p92

Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato

de Santa Cristina e do río de Grou
32041027 Túmulo MONTE DAS MOTAS 10 (Mmo) Eguileta 6 p92

Montelongo. Ó longo do penichán de Montelongo, na divisoria de augas entre os vales do regato

de Santa Cristina e do río de Grou
Bibliografía
BB: 783 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Os dólmenes do Monte das Motas en Lobeira''
LOPEZ 11 Nós (nº 18, pp18-21)

. . Santiago 1923
BB: 541 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''As mámoas do concello de Lobeira''
LOPEZ 6 Boletín de la Real Academia Gallega (Tomo 15, pp25-39)

. . Coruña 1925
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995