Volver a Provincia

Volver



Cód. MEGALITO: 32042001
Nombre(s):
ERMIDA DE SAN BIEITO 1 (Sbi)
Clase y (Tipo):
Túmulo ()
Municipio y (Provincia):
Lobios (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
S. Mamede de Grou, a 100 m dirección N da ermida
Declaración:
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: Eguileta 4 p146, Eguileta 6 p91
Notas:
32042002 Túmulo ERMIDA DE SAN BIEITO 2 (Sbi) Eguileta 4 p146, Eguileta 6 p91

S. Mamede de Grou, a 600 m del anterior en direción SSW
Bibliografía
BB: 1625 EGUILETA FRANCO, JM ET AL
Referencia: ''Actuación: Prospección arqueológica [continuación de BB 780]''
EGUILETA 4 BB 1128 (2 (1988); pp145-152)

. . Santiago 1991
BB: 780 EGUILETA FRANCO, JM ET AL
Referencia: ''Arqueoloxía na baixa Limia: o encoro de Lindoso e o seu medio histórico (Lobios,

Orense)''
# BB 1128 (2, Campaña 1988)

. . Santiago 1991
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994