Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32051016
Nombre(s): VEIGA DE MAUS DE SALAS 1 (Msi # Pena Anduriña)
Clase y (Tipo): Dolmen ("Pranta poligonal)
Municipio y (Provincia): Muíños (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
Está situada a 1 km das Maus cara o suleste
Declaración:
Dimensiones:
Cámara: 1,60 m ancho e 1,50 m outo.
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: López 14 p8, Eguileta 6 p79
Notas:
A escavación de iste megalito non forneceu outra cousa que un pequeño testo de unaha vasixa #
Eguileta 6: O entorno está na actualidade anegado polo encoro de Salas. Non quedan case siñás
da mámoa. Remexida fondamente mais de unaha vegada
Bibliografía
BB: 683 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Dúas estacións dolménicas. As mamoiñas da Serra da Moá e as antas da Maus de

Salas''
LOPEZ 14 Nós (nš 44, pp5-10)

. . Santiago 1927
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995
BB: 1913 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Investigación arqueolóxica en Muiños (Baixa Limia, Ourense). O Concello de Muiños

e o seu marco arqueo-xeográfico (Memorias das campañas 1990, 1991, 1992,

1993 e 1994)

()

. Consellería de Cultura. Santiago 1995